Semalt: Význam velkých dat pro úspěch v digitálním marketingu

Digitální věk nabízí obchodníkům příležitost využít tuny dat pro lepší postavení na trhu. Díky přesnějším poznatkům činí lepší strategická rozhodnutí. Velká data pomáhají zlepšovat výsledky velkých i malých marketingových kampaní.

Mnoho organizací využívá cenné informace z několika zdrojů k rozvoji svých marketingových kampaní. Vyjímají odhady z rovnice, jako tomu bylo v případě tradičního marketingu. Obchodníci nyní mohou tyto informace použít pro cílenější kampaň. Pomocí informací identifikují mezery na trhu a příležitosti.

Frank Abagnale, Semalt připravil následující tipy, které se hodí ke zlepšení výsledků digitální marketingové kampaně:

1. Účinnost nástrojů vizualizace dat

Zvýšená konkurence vyžaduje, aby obchodníci rychle porozuměli a interpretovali data. Vizualizace dat shrnuje informace pro obchodníka, aby bylo možné odvodit použitelný náhled. Schopnost vizualizovat data a získat praktické informace znamená, že týmy pro vztahy se zákazníky se sejdou, aby vedly smysluplné diskuse s dostupnými důkazy.

2. Statistiky run-time zákazníků, které pomáhají při získávání zákazníků

Chcete-li snížit časovou obratnost při rozhodování, může nábor vzdálených odborníků DBA pomoci s řešením problémů a implementací analytických nástrojů. Software pro vizualizaci dat prosévá velká data přicházející v reálném čase ze zdrojů. Dostupnost současných informací pomáhá marketingovým týmům při vytváření vhodných strategií a způsobů, jakými mohou zlepšit nebo lépe spolupracovat se spotřebitelem.

3. Analytika dat nemusí být složitá ani drahá

Menší podniky bez dostatečných finančních prostředků na nákup analytických nástrojů a licencí by se neměly obávat, protože analytika dat je nyní k dispozici jako služba (DaaS). Poskytovatelé vzdálených služeb zpřístupňují aplikace vzdáleného servisu pro takové podnikání, což umožňuje využívat analytické nástroje k jejich datům a platit za zpracovaný objem. Pro netechnickou důvtipnou skupinu mají tyto nástroje interaktivní rozhraní, které je snadno použitelné a srozumitelné.

4. Údaje o minulých událostech pro plánování do budoucna

Na základě strategií, které fungovaly v minulosti, mohou obchodníci nyní porovnávat, aby zjistili, co pro ně bude pracovat vpřed. Velké údaje umožňují plánovat budoucí činnosti s větší mírou jistoty.

Přežití na digitálním trhu vyžaduje, aby obchodníci dobře věděli o dostupných údajích. Trhy by proto měly investovat do sběru a analytických nástrojů v reálném čase, interaktivních rozhraní a pokročilých metod ukládání.

Velká data, pokud se používají k cílení na zákazníky

Online data podporují každý úspěšný digitální marketing. Marketingové týmy se proto musí naučit využívat každý kanál, který mají k dispozici. Znamená to naučit se o alternativních zdrojích dat, jako jsou vyhledávací informace, transakce se zákazníky, sociální příspěvky a další, s cílem nabídnout spotřebitelskou hodnotu.

Následující techniky slouží jako alternativní techniky zdroje dat, které mohou obchodníci použít ke zlepšení své další kampaně:

  • Web mining. Odkazuje na procházení webu po informacích pomocí automatických nástrojů k odkrývání a extrahování informací ze serverů a webových dokumentů. Podniky mají také přístup ke strukturovaným i nestrukturovaným datům.
  • Hledat data. Pochází z činnosti prohlížeče pomocí speciálních nástrojů, které sledují informace vyhledávání a detekují chování. Prostřednictvím onboardingu také spojuje spotřebitele s jejich online lidmi.
  • Sociální sítě. Sleduje osobní preference před zmínkami a chutěmi značky sledováním příspěvků, hodnocení Líbí se, sdílí, podrobností o přihlášení a komentářů.
  • Crowdsourcing označuje shromažďování zpravodajských informací od veřejnosti pomocí online anket a průzkumů.
  • Sledování transakcí poskytuje užitečné informace o uživateli.

Závěr

Potenciál velkých dat v digitálním marketingu spočívá ve schopnosti zacílit na publikum a učinit z nich věrných zákazníků tím, že předvídají jejich potřeby a nabízejí skutečnou hodnotu.

mass gmail